Raad SWF bespreekt coalitieakkoord op 31 mei

SNEEK- De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân bespreekt dinsdag 31 mei het coalitieakkoord van PvdA, CDA en FNP. In het coalitieakkoord staan de belangrijkste onderwerpen waar de gemeente de komende vier jaar mee aan de slag gaat. In de vergadering is ook de benoeming en beëdiging van de wethouders.

Kandidaat-wethouders zijn:

Marianne Poelman (PvdA)

Michel Rietman (PvdA)

Bauke Dam (CDA)

Petra van den Akker (CDA)

Henk de Boer (FNP)

Daarnaast benoemt en beëdigt de gemeenteraad de voorzitters en leden van de raadscommissies en de verschillende andere commissies. Bekijk de agenda en het coalitieakkoord.

De vergadering is openbaar. Je bent van harte welkom om in het Bestjoershûs (Markstraat 1, Sneek) of volg de bijeenkomst live.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden