PvdA stelt vragen over stand van zaken erfpacht

SNEEK- Op zaterdag 18 september is in de Leeuwarder Courant een artikel verschenen van vml. Burgemeester H. Apotheker dat een starter op de woningmarkt geholpen is met moderne erfpacht. Voor veel starters is een nieuwbouw woning nauwelijks meer bereikbaar: “Laat starters de grond niet kopen maar pachten”.

Ook de PvdA is voorstander om erfpacht als instrument in te zetten om o.a. starters te helpen met de aankoop van een woning. Daartoe is in november 2015 een motie van de PvdA in de gemeenteraad aangenomen om alle kansen en mogelijkheden door de gemeente te benutten om de verkoop van woningen en bouwkavels te stimuleren.

In de gemeenteraad van oktober 2012 was al eerder met algemene stemmen besloten “voor de bouw van met name woningen in het goedkope segment (gemeente) grond uit te geven door middel van grondrente en erfpacht. Ondanks dit raadsbesluit werd het instrument erfpacht slechts passief ingezet door het college.

Dat maakte de PvdA-motie e.a. van november 2015 nodig, om het college aan te sporen om erfpacht met ingang van 2016 als actief instrument bij verkoop van bouwkavels aan te bieden, te promoten en daartoe een publieksvriendelijke erfpacht variant in te voeren. De motie is door de gemeenteraad aangenomen waarbij wethouder Offinga positief reageerde en aangaf de erfpacht-constructie te willen toepassen.

Naar aanleiding van het vorenstaande heeft de PvdA de volgende vragen:

1. Welke concrete acties heeft het college (sinds 2016) ondernomen om erfpacht aan te bieden?

2. Welke concrete acties heeft het college ondernomen erfpacht te promoten?

3. Welke regelingen / publieksvriendelijke varianten heeft het college ontwikkeld en ingevoerd om erfpacht aan te bieden en mogelijk te maken?

4. Wat zijn de condities waaronder erfpacht verkregen kan worden?

5. Waar kunnen aspirant kopers lezen onder welke condities e.d. de gemeente erfpacht verstrekt?

6. Krijgen aspirant kopers van woningen ook bij bijvoorbeeld makelaars, projectontwikkelaars e.d. informatie over de mogelijkheden van erfpacht, gezien de aangenomen motie om erfpacht als actief instrument in te zetten? Waar bestaat die informatie uit?

7. Wethouder Offinga noemde tijdens de beraadslagingen in november 2015 dat het college op dat moment serieus bezig was met een projectontwikkelaar om bij een project van 60 – 80 woningen erfpacht mee te nemen en in te voeren. Wat zijn de uitkomsten en onder welke voorwaarden e.d.?

 8. Wat vindt u van de zienswijze van vml-burgemeester Apotheker om starters te helpen middels erfpacht? Graag een inhoudelijke reactie.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden