Provincie komt weer met Voucherregeling als steun MKB Fryslân

Foto Pixabay

FRYSLÂN - Provincie Fryslân stelt ook dit jaar budget beschikbaar voor de Voucherregeling MKB Fryslân. Er is in totaal 900.000 euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor bedrijfsontwikkeling, innovatieplannen, personeelsplannen en strategische ondernemersontwikkeling. De Voucherregeling gaat open op 31 januari om 09.00 uur.

,,De Voucherregeling MKB Fryslân is in 2018 voor het eerst opengesteld en sindsdien een groot succes'', zo laat de provincie weten. Dit jaar wordt de subsidie voor het vijfde opeenvolgende jaar opengesteld. ,,Vele ondernemers maakten reeds gebruik van de regeling. In 2021 zijn ruim 400 vouchers toegekend. Allemaal projecten die op hun eigen manier bijdragen aan de brede welvaart van Fryslân.''

Niet meer voor scholing
Ten opzichte van de openstelling van 2021 is er één noemenswaardige wijziging in de
regeling aangebracht. Provincie Fryslân: ,,In 2022 is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor scholing voor personeel en ondernemers. Dit vanwege de vele mogelijkheden op het gebied van scholing vanuit rijksbudgetten en andere regionale platforms. Wel is er budget beschikbaar voor het volgen van een strategische ontwikkelingsopleiding.''

Aanvragers kunnen maximaal twee vouchers ontvangen, waarbij vouchers uit het jaar 2021 ook meetellen. De vouchers kunnen aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) via de volgende link www.snn.nl/ondernemers/voucherregeling-mkb-fryslan-2022
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden