Praktisch verkeersexamen VVN van start in Súdwest-Fryslân

Sneek- Maandag 31 mei a.s. zal de aftrap van het VVN Praktisch Verkeersexamen in de gemeente Súdwest-Fryslân plaatsvinden in Sneek en Bolsward. In totaal zullen ruim 700 kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Súdwest-Fryslân het praktisch Verkeersexamen afleggen. Dit examen volgt op het schriftelijk verkeersexamen. De start in Sneek vindt van plaats bij de Veemarkthal.

Hier vandaan fietsen de kinderen een door Veilig Verkeer Nederland (VVN) uitgezette route, bemenst door vrijwilligers van de lokale VVNafdeling en door hulp van diverse ouders. Zij zien toe op de prestaties van de kinderen waarbij het draait om inzicht en het juist toepassen van verkeersregels. Het praktisch verkeersexamen is een project van VVN, waarvan de uitvoering financieel mogelijk wordt gemaakt met subsidie van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland (ROF) van de provincie Fryslân en door de gemeente Súdwest-Fryslân. Wethouder Mirjam Bakker is aanwezig om 8.30 bij de start in Sneek, doet een fietscheck en geeft het startsein voor VVN's Praktisch Verkeersexamen in de gemeente Súdwest-Fryslân dat geheel coronaproof wordt uitgevoerd.

Kinderen kwetsbaar in verkeer

Jonge kinderen zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Bij alle ongevallen met kinderen in de groep 0 tot 15-jarigen is jaarlijks ongeveer de helft als fietser betrokken bij een ernstig ongeval. Waarvan een kwart als voetganger en een kwart als passagier in een auto. Nog altijd zorgt het verkeer voor teveel jonge verkeersslachtoffers.

Laten zien wat je kunt

Kinderen kunnen nu in praktijk laten zien dat ze veilig deelnemen aan het verkeer. De route van het VVN praktisch Verkeersexamen is zorgvuldig uitgezet en komt overeen met de dagelijkse werkelijkheid. Tijdens dit examen beoordelen diverse controleposten de kinderen op onder andere, het verlenen van voorrang en het aangeven van richting.

Fiets controle

Meedoen aan het praktijkexamen kan alleen als de fiets veilig is. Bij de meeste examens wordt de fiets gecontroleerd. De fiets wordt nagekeken op deze 15 punten. Belangrijk dus dat ouders ervoor zorgen dat de fiets van hun kind hieraan voldoet.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden