‘Pracht en praam’ bij opening Mienskipskoalle De Legeaën

SIBRANDABUORREN- Op vrijdag 24 juni vindt de officiële opening plaats van het nieuwe gebouw van Mienskipsskoalle De Legeaën in Sibrandabuorren. Het pand, dat werd ontworpen door Wijbenga/Tromp architecten en adviseurs, werd in augustus 2020 al in gebruik genomen, maar in verband met corona moesten feestelijkheden toen achterwege blijven. Bouwbedrijf Van der Meer en Bouwcollectief uit Sneek en Damsma Installatietechniek uit Driezum realiseerden het gebouw.

Inmiddels heeft men de nieuwe faciliteiten volop kunnen inwijden. Zo biedt de school veel ruimte voor samenwerking, bijvoorbeeld aan groepsopdrachten. Het centrale leerplein werd hiertoe speciaal ontworpen. Een speerpunt van de Mienskipsskoalle, die zich kenmerkt een bijzonder-neutrale identiteit, is verbinding. Eén van de voorbeelden hiervan is dat het onderwijs, kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen van 0-12 jaar zijn samengevoegd onder één dak.

Berne Iepenloftspul ‘De club van lelijke kinderen’

Ter gelegenheid van de opening van de school en de ingebruikname van het prachtige amfitheater aan de achterzijde van het gebouw hebben de leerlingen een Berne Iepenloftspul ingestudeerd. Dit zal worden opgevoerd op woensdagavond 22 juni 2022. De ‘deuren’ gaan om 19.00 uur open, de show start om 19.30 uur. Het Berne Iepenloftspul is tot stand gekomen door een creatieve samenwerking tussen het team van de Mienskipsskoalle, toneelvereniging De Twa Dorpen en vele vrijwilligers.

Opening schoolgebouw: fan, foar en meielkoar!

Vanaf 08.45 uur vertrekken er versierde pramen met muzikanten en leerlingen van groep 3 t/m 8 vanuit Tersoal, Sibrandabuorren, Gau en Goaiïngea richting de fabriek en brug in Sibrandabuorren, waar de pramen vanaf 09.30 uur zullen aanmeren. De leerlingen worden verwelkomd door de peuters en de kinderen van groep 1 en 2 . Samen wordt er naar school gewandeld.

Om 10.15 uur zal de officiële openingshandeling verricht worden door een vertegenwoordiger van het College van B&W van de gemeente Súdwest-Fryslân, tezamen met bestuurders van betrokken stichtingen en vereniging. Jeannet van den Akker vertegenwoordigt Kinderopvang Friesland, Joop Fortuin is aanwezig namens Stichting Palludara, Bram ten Kate namens de Stichting KyK (voorheen Odyssee) en Hans Greidanus namens PCBO Leeuwarden. Hierna zingen de kinderen het Mienskipsskoallelied.

Aansluitend kan men een kijkje nemen in en rondom het gebouw. De kinderen zijn actief bezig met de natuur (bijv. zonnebloemen zaaien), met de Mienskipsbeam, met sport en spel (zoals stormbaan en springkussen) en zij tonen hun persoonlijke talenten op velerlei gebied.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden