Súdwest moet aanleg Glasvezel veel meer stimuleren

Rypma: “De FNP hat it kolleezje mei klam oproppen de aksje mei wervende berjochten bygelyks fia advertinsje, internet, facebook en twitter te ûndersteunen”.

Sneek- De FNP in Súdwest-Fryslân vindt dat B&W zich veel meer moet inspannen om de aanleg van glasvezel aan te jagen. Reeds in 2017 heeft de gemeenteraad unaniem via een motie het college opgeroepen de aanleg in de gehele gemeente te bevorderen.

FNP raadslid Sicco Rypma: “Glêsvezel is in hiele belangrike foarsjenning foar alle ynwenners, ynstânsjes en bedriuwen yn de 89 doarpen en stêden en ús grut bûtegebiet. Mar ek foar de soarch, ûnderwiis en thúswurkers. Heechtiid dat it kolleezje dat omearmet”.

De aanleg in het buitengebied start binnenkort, maar nog lang niet in alle kernen is de minimale deelname van 35% gehaald. De aanbieder DFMopGlas voert momenteel actie in kernen zoals Heeg, IJlst, Woudsend en Workum om tóch het quorum te halen.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden