Súdwest-Fryslân: goede cijfers voor social return

Foto Henk van der Veer

SNEEK-Súdwest-Fryslân blijft het goed doen bij het creëren van werkgelegenheid, werkervaringsplekken en het verbeteren van arbeidsparticipatie voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit cijfers van het provinciaal coördinatiepunt SROI Fryslân.

De vier letters staan voor Social Return Of Investment. Dit betekent letterlijk “iets teruggeven aan de maatschappij”. Súdwest-Fryslân wil bij opdrachten aan externe partijen dat de opdrachtnemer of leverancier een deel van de opdrachtwaarde investeert in mensen die extra steun kunnen gebruiken bij hun zoektocht naar werk. SROI kan ook worden ingezet voor specifieke groepen zoals jongeren, ouderen, werkzoekenden zonder startkwalificatie, herintredende vrouwen of stagiaires.

Sinds de instelling van het provinciaal coördinatiepunt, in 2017, meldde Súdwest-Fryslân voor een waarde van bijna driekwart miljoen euro (€ 728.946) aan social return projecten aan. De opdrachtnemers deden meer dan van hen werd gevraagd, met in totaal € 920.330 aan gerealiseerde verplichtingen.

In Súdwest-Fryslân betrof het in totaal 54 personen, van mensen met een uitkering in het kader van de WW of Participatiewet, tot werkervaringsplaatsen voor Wajongers, WIA-WAO’ers en leerlingen in het kader van de BBL, het MBO en HBO.

“Er is vooral meer gedaan op de grote SROI-projecten”, zegt wethouder Gea Wielinga (foto), die ‘arbeidsparticipatie’ in portefeuille heeft. “Zoals de verbouw van het gemeentehuis en het Bestjoershûs aan de Marktstraat in Sneek, de renovatie en verbouw van het stadhuis in Bolsward en de realisatie van Cultuur Historisch Centrum De Tiid, ook in Bolsward.” Alleen bij De Tiid ging het al om dertien mensen. “Een mooi resultaat”, zegt Wielinga. “Voor ons alle reden om te blijven inzetten op SROI.”

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden