Rekenkamer gemeente Súdwest-Fryslân: succesvolle burgerinitiatieven vragen doorzettingsvermogen

SNEEK - De Rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân publiceert vandaag zijn onderzoek naar burgerinitiatieven in de gemeente.

Bij de negen onderzochte initiatieven van burgers bleek dat de initiatiefnemers doorzettingsvermogen moeten hebben om succesvol te zijn. De gemeente wil wel faciliteren, maar burgers hebben vaak moeite om hun weg binnen de gemeente te vinden.

De Rekenkamer onderzocht negen burgerinitiatieven (o.a. de Odulphusroute, de Gravinnepoel, Stichting Leren, Werken en Wonen Sneek en de Groene Flach). Daarbij was de vraag hoe de initiatieven zich ontwikkelen en welke rol de gemeente daarbij speelt. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente initiatieven stimuleert, ook door geld beschikbaar te stellen bijvoorbeeld met het Kernenfonds en Ut de Mienskip. Maar hoe pakt dat in de praktijk uit?

Conclusie is dat er succesvolle burgerinitiatieven worden ontwikkeld. Maar de rol van de gemeente hierbij is niet altijd duidelijk en de communicatie door de gemeente en de samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemers is voor verbetering vatbaar.

Lange looptijd

Bijna alle initiatieven zijn gestart door enthousiaste pioniers. Maar voor veel initiatiefnemers was de weg binnen de gemeente een zoektocht. Vaak duurt het enkele jaren voordat een initiatief daadwerkelijk van de grond komt en tot concrete activiteiten leidt. De gemiddelde looptijd van de negen onderzochte initiatieven is bijna zes jaar. Burgers hebben niet altijd voldoende kennis en ervaring om bijvoorbeeld de financiële middelen te verkrijgen en afspraken met betrokken partijen goed vast te leggen.

Wisselende ervaringen

De ervaringen van initiatiefnemers met de betrokkenheid van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn heel wisselend. Waar bij het ene initiatief wordt opgemerkt: “De samenwerking met de gemeente en de provincie verloopt erg goed. Er wordt actief met elkaar meegedacht, maar er moet ook de benodigde afstand zijn en dat loopt goed”, geeft een andere initiatiefnemer aan: “Het zou al mooi zijn als de tegenwerking door de gemeente zou stoppen”. De rollen die de gemeente vervult bij burgerinitiatieven zijn divers. En de mate waarin daarmee in de behoeften van initiatiefnemers wordt voorzien is wisselend. Soms denkt de gemeente echt mee, soms geeft de gemeente alleen een vergunning af.

Effectieve burgerinitiatieven

Uit het onderzoek blijkt dat initiatieven effectief zijn als er pioniers zijn die het samen met anderen doen, als er draagvlak bij de omgeving is en als er voldoende deskundigheid is. Ook moeten er voldoende financiële middelen zijn, goede afspraken over doelen en er moeten resultaten zichtbaar zijn. Voor een succesvol initiatief is het ook nodig dat de gemeente er positief tegenover staat.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden