Recreatief gebruik woningen Hindeloopen toestaan

SNEEK- Het college van Súdwest-Fryslân (foto) heeft de intentie om in de oude stadskern van Hindeloopen het recreatieve gebruik van reguliere en tweede woningen voortaan onder voorwaarden toe te staan. Om dit te kunnen doen moet de gemeente de regels wijzigen. Dit kan door het huidige bestemmingsplan ‘Hindeloopen beschermd stadsgezicht’ aan te passen.

Het recreatief gebruik van woningen leidde tot verdeeldheid onder inwoners van de stad. Een aantal van hen vroeg de gemeente in de zomer van 2018 op te treden tegen woningeigenaren die zich niet aan de woonregels houden. Controleurs van de gemeente stelden vast dat het ging om elf adressen.

Het college kon niet anders dan de eigenaren een boete in het vooruitzicht te stellen, maar onderzocht tegelijkertijd de mogelijkheden om recreatieve bewoning wel toe te staan. Het doen van een dergelijk onderzoek is standaard in handhavingszaken. “Daarbij is ook gekeken naar andere plaatsen die te maken hebben met dit vraagstuk, zoals bijvoorbeeld Zandvoort, Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Maastricht”, zegt wethouder Mark de Man.

De gemeenteraad wordt nu voorgesteld de intentie uit te spreken om het bestemmingsplan zo aan te passen dat recreatieve verhuur van reguliere en tweede woningen mogelijk wordt. “Over de voorwaarden willen we nog met Hindeloopen in gesprek”, zegt wethouder Erik Faber. “Zo zou een voorwaarde kunnen zijn een maximum te stellen aan het aantal dagen dat een woning wordt verhuurd.”

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden