PvdA Súdwest-Fryslân stelt actuele vragen weg Sneek-Leeuwarden

SNEEK- De verbindingsweg tussen Sneek – Leeuwarden (N354) is verouderd en verre van ideaal. Door de provincie Fryslân is in samenwerking met onze gemeente Súdwest-Fryslân een onderzoek/enquête gestart. Morgen stelt de PvdA in de (digitale) raadsvergadering de bijgaande actuele vragen aan het college van B&W over dit onderzoek.

1. In de afgelopen jaren zijn al diverse onderzoeken e.d. naar de veiligheid e.d. van de N354 uitgevoerd. Kunt u uitleggen met wat voor doel dit nieuwe onderzoek wordt uitgevoerd. Waarin verschilt dit onderzoek zich met eerdere onderzoeken. Wordt er bijvoorbeeld ook de mogelijkheid onderzocht om Dearsum en Tsienzerbuorren geheel van het vele “doorstroom” verkeer te ontlasten? Hoe moeten wij dat zien?

2. Niet alleen een veilige en vlotte doorstroming van het auto- en vrachtverkeer tussen Sneek en Leeuwarden is van belang, maar ook een brede en snelle fietsverbinding. Dit met het oog op duurzaamheid en als gezond alternatief voor de auto en ander vervoer. Wordt dit ook specifiek in dit onderzoek meegenomen? Of is de fietsverbinding onderwerp van een ander onderzoek?

3. In het onderzoek worden naast de huidige N354 ook andere wegen en routes in het gebied tussen Sneek en Leeuwarden meegenomen? Welke andere wegen en routes zijn dat zoal?

4. Worden de plaatselijke-/dorpsbelangen in bijvoorbeeld Dearsum, Scharnegoutum en aanwonenden van de weg, ook actief meegenomen in het onderzoek. Zo ja: op welke wijze?

5. Worden de ondernemers (verenigingen) in bijvoorbeeld Sneek en Scharnegoutum ook actief in het onderzoek betrokken? Zo ja: op welke wijze?

6. Worden de ziekenhuizen in Sneek en Leeuwarden ook in het onderzoek betrokken in verband met het belang van snel ambulancevervoer?

7. Wanneer worden de uitkomsten van het onderzoek/enquête verwacht? En wanneer worden de betrokkenen en de gemeenteraad daarover geïnformeerd? En op welke wijze?

8. Nadat de uitkomsten van het onderzoek/enquête bekend zijn geworden, hoe ziet het vervolg-proces en tijdpad er dan uit?