Openheid rond Nij Ylostins nodig

Sneek-Harmen de Wind, onafhankelijk raadslid en de fractie van GBTL van de gemeenteraad Súdwest-Fryslân, vragen om meer openheid rondom Nij Ylostins.

Volgens De Wind en GBTL vinden dat de raad veel stukken over Nij Ylostins niet hebben gekregen. Het besluit om het complex in IJlst niet aan te wijzen als gemeentelijk monument was een collegebevoegdheid.

In de commissievergadering van vanavond zullen De Wind cs het college over de openheid van het monumentenbesluit bevragen.

“Vandaar de volgende vragen”, schrijft De Wind: “Uit het collegebesluit en bijlagen en WOB-verzoeken blijkt dat alle stukken al ruim vóór 6 december vorig jaar beschikbaar waren. Waarom heeft de gemeenteraad die stukken niet gekregen?

“Wat is er in de tussentijd nog allemaal gebeurd? Kan de wethouder toezeggen dat we voor de raadsvergadering van 26 maart 2020 duidelijkheid krijgen over het gevolgde proces welke heeft geleid tot het besluit van de voorgenomen aanwijzing op 6 december 2019 en het gevolgde proces tot het collegebesluit van 24 februari waarbij is besloten het pand niet aan te wijzen als gemeentelijk monument?”

 

 

 

 Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden