Minister Ollongren past procedure briefstemmen aan: In sommige gevallen mogen 'ongeldige' briefstemmen toch worden meegeteld

DEN HAAG-Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken past de procedure aan voor het tellen van de briefstemmen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Briefstemmen die niet helemaal volgens de regels zijn opgestuurd, mogen onder bepaalde voorwaarden toch worden meegeteld. Ook in de gemeente Súdwest-Fryslân waren er problemen met poststemmen. Van de 2765 gecontroleerde stemmen moesten er 229 (8,5 procent) terzijde worden geschoven. 

 

70+'ers konden de afgelopen periode hun stem al per brief uitbrengen, vanwege het coronavirus. Ze kregen daarvoor thuis onder meer een briefstembiljet en een stempluspas opgestuurd. Het was de bedoeling dat ze het stembiljet in een speciale envelop stopten, en die samen met hun stempluspas in een retourenvelop naar het briefstembureau opstuurden.

Maar in sommige gevallen kwamen het briefstembiljet en de stempluspas in dezelfde envelop terecht. De regels schrijven voor dat die enveloppen niet mogen worden geopend, vanwege het stemgeheim. Dat leidde ertoe dat zo'n 7 tot 8 procent van de briefstemmen ongeldig was en terzijde moest worden geschoven. Ook in de gemeente Súdwest-Fryslân

Niet openvouwen

Ollongren zegt nu dat medewerkers van het briefstembureau enveloppen waar mogelijk zowel een stembiljet als een stempluspas in zitten toch mogen openen. Ze moeten vervolgens eerst controleren of de stempluspas geldig is. Als dat zo is, kunnen de medewerkers het bijgevoegde stembiljet in de stembus doen zonder het in te zien of open te vouwen. "Op die wijze blijft het stemgeheim gewaarborgd", schrijft Ollongren.

De minister heeft voor de wijziging van de procedure advies gevraagd aan de Raad van State en de Kiesraad. Zij hebben haar laten weten hier ruimte voor te zien. Ollongren zegt dat ze gemeenten vanochtend nog zal informeren over de nieuwe werkwijze, zodat ze die uiterlijk morgen kunnen toepassen.