INGEZONDEN- VVD SWF stelt vragen over terrasuitbreiding en markt

situatie in juni
Archieffoto Henk van der Veer

INGEZONDEN-De VVD heeft gisteravond de volgende schriftelijke vragen ingediend ter beantwoording door het college van B&W van Súdwest-Fryslân over eventuele voortzetting van het gedoogbeleid ten aanzien van de uitbreiding van de terrassen en een ons ter ore gekomen probleem tussen ondernemers (horeca aan de ene kant en marktkooplieden aan de andere kant).

De VVD is van mening dat er toch een oplossing gevonden zou moeten worden, waarbij de belangen van alle ondernemers geborgd kan worden. Is de gemeente bereid een bemiddelende rol hierbij te spelen?

  1. Is al bekend of het gedoogbeleid voor de horeca om de terrassen uit te breiden verlengd gaat worden?
  2. Ons is ter ore gekomen dat er daarover wat problemen ontstaan tussen de ondernemers, aan de ene kant de horeca en aan de andere kant de marktkooplieden, waarbij het lijkt dat de marktkooplieden graag weer hun oude plek willen innemen. Is dit bekend bij de gemeente? En weet de gemeente de beweegredenen?
  3. De VVD is van mening dat er toch een oplossing gevonden zou moeten worden, waarbij de belangen van alle ondernemers geborgd kan worden. Is de gemeente bereid een bemiddelende rol hierbij te spelen?

 Met vriendelijke groet,

Debbie Douwes

fractievoorzitter VVD Súdwest-Fryslân

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden