Hoe gaat Súdwest-Fryslân om met haar eigen belastingen?

Foto Henk van der Veer

SNEEK- Op die vraag wilde de Rekenkamer van Súdwest-Fryslân een antwoord hebben. De Rekenkamer concludeert na onderzoek dat het de vraag is of de gemeente de fiscale risico’s wel volledig in beeld heeft. De belastingaangiften worden wel snel gedaan. De gemeente streeft naar een goede relatie met de Belastingdienst.

Ook de gemeente betaalt belasting

Elke gemeente in Nederland moet belasting betalen aan de Belastingdienst. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om loonbelasting, maar ook om BTW. Als de gemeenteactiviteiten verricht alsof zij een onderneming is, dan moet zij sinds 2016 Vennootschapsbelasting betalen. Dus moet de gemeente ook aangifte doen. Als de aangifte niet goed is, loopt de gemeente fiscale risico’s. Een aantal gemeenten heeft afgelopen jaar naheffingen en zelfs sancties opgelegd gekregen van de Belastingdienst, omdat hun aangiften niet klopten volgens de Belastingdienst.

Onderzoek Rekenkamer

Daarom heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de vraag of de aangiftes en de controles (het ‘tax control framework’) van Súdwest-Fryslân voldoen aan de eisen die hieraan gesteld kunnen worden. Veel dossiers zijn bestudeerd en er is een casestudie uitgevoerd naar de Vennootschapsbelasting.

Conclusies

De Rekenkamer concludeert dat Súdwest-Fryslân streeft naar een goede relatie met de Belastingdienst, maar dat het contact met de Belastingdienst zeer summier is. Anders dan sommige andere gemeenten voert Súdwest-Fryslân veel van de belastingwerkzaamheden zelf uit. Hoewel elk jaar tijdens controles wordt gewezen op risico’s, voert de gemeente geen integrale risicoanalyse uit. De Rekenkamer wijst erop dat daardoor de gemeente misschien risico’s over het hoofd ziet. Ook vindt de Rekenkamer dat eerder voorgestelde maatregelen om risico’s te voorkomen ook echt moeten worden uitgevoerd: een aantal risico’s komt ieder jaar terug, zonder dat duidelijk is in hoeverre de gemeente hier beheersmaatregelen voor treft.

Rol van de Rekenkamer

De Rekenkamer is onafhankelijk en doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de gemeente. Dit ter ondersteuning van de gemeenteraad. Elke gemeente moet een rekenkamer hebben.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden