Groen Links: Súdwest-Fryslân sluit je aan bij het Schone Lucht Akkoord

SNEEK - De fractie van Groen Links wil dat de gemeente Súdwest-Fryslân zich aansluit bij het Schone Lucht Akkoord. In de raadsvergadering van 28 januari dient de fractie een motie in. Daarmee wordt het college van Burgemeester en Wethou-ders opgeroepen zich te conformeren aan de doelen uit het akkoord.

Volgens het Longfonds zijn er in Nederland naar schatting 1,2 miljoen mensen met een longaandoening. Vooral deze mensen hebben baat bij een schone lucht. Ook in Fryslân hebben we te maken met luchtvervuiling. De houtstook, de mobiele werktuigen, de landbouw, de industrie en het verkeer veroorzaken dat er fijnstof en stikstofdioxide in de lucht komt.

Vorig jaar is het Schone Lucht Akkoord gesloten tussen het rijk, provincies en gemeenten.

Het doel van het schone lucht akkoord is in 2030 50% gezondheidswinst ten op-zichte van 2016 te halen. In Fryslân doet tot nu toe alleen de gemeente Ameland mee met dit akkoord.