Duurzame oplossingen uit Súdwest-Fryslân onderweg naar Den Haag

ecokathedraal
Foto Dennis Stoelwinder

SNEEK-Gemeenteraadslid Geartsje Horjus van de ChristenUnie in Súdwest-Fryslân heeft zaterdag meegedaan aan een estafette via Amersfoort naar Den Haag. Met deze actie vraagt ChristenUnie aandacht voor lokale oplossingen die een bijdrage leveren aan het beschermen onze leefomgeving.

De ChristenUnie vindt het belangrijk om de regio’s van ons land een stem te geven. Daarom worden lokale initiatieven voor het behoud van de aarde verzameld én door deze estafette naar Den Haag gebracht. Elke regio voegt een idee toe aan het estafettestokje. Tijdens een estafette van ruim 1700 kilometer werd door meer dan 90 gemeenten het stokje doorgegeven. Elke etappe voegde een lokaal initiatief toe. Naast fractievoorzitter Geartsje Horjus van de lokale afdeling van de ChristenUnie waren ook de 2 Friese kandidaten voor de ChristenUnie bij de Tweede Kamerverkiezingen, Carlijn Niesink (nr. 19) en Andries Bouwman (nr. 27), aanwezig.

Het idee dat we als Súdwest-Fryslân toevoegen is de ecokathedraal. Horjus zegt: “Wij kiezen voor een aarde die we goed leefbaar door willen geven aan volgende generaties. Wij denken dat de ecokathedraal, gebaseerd op ideeën van Louis Le Roy (1924 – 2012), een belangrijke rol kan spelen in het verduurzamen van de samenleving. Met ons project proberen we de ecokathedraal onder de aandacht te brengen, zodat mensen zich bewust worden dat het kan. Zichtbaar dichtbij mensen, dicht bij de natuur, zodat mens en natuur samen gaan en onze samenleving biodivers en circulair wordt.”

Súdwest-Fryslân staat bekend als watersport-regio in het hart van de Friese Meren. Naast het doorgeven van het idee, vraagt de ChristenUnie aandacht voor milieuvriendelijk varen. Voor deze etappe gebruikten we daarom de solarboot van het Technasium van CSG Bogerman als vervoermiddel. Een leerling, Martijn Stienstra, van het Bogerman, tevens lid van het solarteam van Young Solar Challenge, vervoerde het “estafettestokje” van Sneek naar IJlst. De motor van dit zon aangedreven bootje komt van firma De Stille Boot in Heeg. Dit bedrijf dat pasgeleden afbrandde is nu tijdelijk in Sneek gehuisvest. Ondanks tegenslag gaat dit bedrijf door met haar bijdrage aan een goed klimaat. De zelfontworpen solarboot werd tijdens de estafette begeleid door een elektrische volgboot, bestuurd door Bogerman leerlingen Thijs Jansen en Jasper v/d Wurf, en beschikbaar gesteld door RCN de Potten. Op deze manier wil de ChristenUnie gebruik maken van de kracht van lokale ondernemers. Zij maken het verschil.

Laat in de middag kwamen alle routes uit het land samen in Amersfoort. Daar werden alle lokale oplossingen in ontvangst genomen door Carla Dik, die alle initiatieven meenam naar Den Haag. “Ons ideaal is om de aarde als rentmeesters zó te beheren, dat we rekeninghouden met elkaar. We mogen genieten van de aarde en moeten hem netjes doorgeven aan volgende generaties. Al deze lokale oplossingen geven ons hoop dat dát ook echt lukt.

Ze inspireren ons, want ze voeden onze hoop en versterken onze daadkracht” aldus Carla Dik.