Plannen voor waterwoningen Houkepoort Sneek

Foto via de gemeente SWF

SNEEK- De gemeente Súdwest-Fryslân stemt in met de eerste ontwerpplannen voor 6 nieuwe waterwoningen in de wijk Houkepoort in Sneek. Bij het opstellen van het plan werd de omgeving al in een vroeg stadium betrokken. De waterwoningen komen op de plek waar aanvankelijk plannen waren voor een woontoren.

Wethouder Michel Rietman is content met het plan voor de waterwoningen: “Met creatieve woonvormen bieden we ruimte voor specifieke doelgroepen. Deze waterwoningen zijn daar een mooi voorbeeld van. Bovendien zorgen deze woningen voor doorstroom, waardoor ook voor andere doelgroepen weer woningen beschikbaar komen.”

Afstemming met de omgeving

Inwoners uit de directe omgeving hebben meegedacht met de ontwikkeling van het bouwvlak. Dit leidde tot enkele uitgangspunten voor de stedenbouwkundige opzet. Er komen bijvoorbeeld geen terrassen aan het water bij de woningen. In plaats daarvan wordt de buitenruimte op het dak gecreëerd.

Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan waar het college mee instemde, ligt vanaf 12 augustus 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen bij de gemeente.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden