Plannen voor 30 nieuwbouwwoningen in Woudsend

Foto katkoree-architecten.nl

WOUDSEND-Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van woningbouwplan It Skar 2 in Woudsend. In het plan wordt uitgegaan van circa 30 woningen op een grondgebied van zo’n 3 hectare.

Een nieuwe fase voor It Skar

Woningbouwplan It Skar 1(foto)werd gerealiseerd naar aanleiding van de Ontwikkelingsvisie Woudsend 2002. In de waterrijke en groene wijk in het zuidoosten van Woudsend werden 77 woningen gerealiseerd. It Skar 2 sluit aan op de in 2012 opgeleverde wijk.

Behoefte aan betaalbare woningen

Net als in meer kernen binnen onze gemeente, is ook in Woudsend behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen. De plannen voor de bouw van de circa 30 woningen in Woudsend passen goed binnen onze woningbouwprogrammering. Het plangebied is onderdeel van een 16 hectare groot agrarisch gebied tussen de rondweg N928 en bedrijventerrein De Welle. Dit gebied is volledig in het bezit van gemeente Súdwest-Fryslân.

Gevarieerd woningaanbod

De plannen richten zich op het realiseren van een aantal financieel toegankelijke huurwoningen en betaalbare (levensloopbestendige) koopwoningen. Een deel van de woningbouw kan aan open vaarwater komen te liggen, waardoor ook woningen in het hogere koopsegment kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast is er, om diversiteit in het It Skar 2 te krijgen, mogelijk ook ruimte voor innovatieve woonconcepten.

De gemeenteraad buigt zich op 30 september 2021 over de aanvraag van het krediet.

katkoree-architecten.n
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden