Plan bouw drie nieuwe woningen Gauw

Foto Henk van der Veer

SNEEK- Het college van Súdwest-Fryslân stemt in met het plan om drie nieuwe woningen te bouwen in het dorp Gauw, op het bedrijventerrein aan de Boeijengastrjitte 34. De initiatiefnemer wil de loodsen slopen om daar vervolgens drie nieuwe woningen te realiseren. De bestaande bedrijfswoning met schuur is geschikt voor een woning met beroep aan huis. In totaal komen er in het plan dus vier woningen.

“Dit plan is een mooie impuls voor Gauw”, zegt Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke Ordening. “Wat goed om te zien dat de initiatiefnemer zelf de handen uit de mouwen steekt en dat deze bijzondere plek midden in het dorp wordt getransformeerd naar een woonbestemming. Een mooi voorbeeld van inbreiding, oftewel bouwen binnen bestaande bebouwing”, aldus Dam.

Nieuwe wethouder Wonen Michel Rietman, is ook enthousiast: “We zijn ontzettend blij met zulke creatieve plannen. Het voorstel omvat de bouw van drie vrijstaande woningen. Dat zijn geen woningen voor starters, maar het bevordert wel de doorstroom. Doordat ook dit soort woningen aangeboden worden, wordt de markt in beweging gebracht. Ergens anders komt dan een plekje vrij voor starters.”

Herbestemming van het terrein

Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw is in het centrum van het dorp Gauw een bouwbedrijf gevestigd. Dit bedrijf is in de loop der jaren uitgebreid met verschillende loodsen op het terrein. In 2015 stopte het bedrijf met de bedrijfsactiviteiten. De gebouwen zijn gedateerd en in slechte staat van onderhoud. Een initiatiefnemer heeft voorgesteld om de locatie een andere bestemming te geven. Het plan is om op het bedrijfsterrein woningen te realiseren, passend in de omgeving en bij het beeld van het dorp.

Het college stemt in met het voorgelegde plan en de herbestemming van het terrein. Voordat het nieuwe bestemmingsplan opgesteld kan worden, buigt de gemeenteraad zich eerst nog over de plannen buigen op 14 juli.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden