PKN-gemeente Sneek schenkt orgel Zuiderkerk aan Polen

SNEEK- Zondagavond 18 juli, om 19.30 uur, neemt de PKN-gemeente Sneek afscheid van het orgel in de Zuiderkerk. Het orgel wordt geschonken wordt aan de Oudkatholieke gemeente van Lodz in Polen. Een afvaardiging van deze gemeente komt in de loop van die zondag in Sneek aan en op maandagmorgen vroeg wordt begonnen met het afbouwen en inpakken.

 

De Oudkatholieke kerk is een minderheid in Polen en kerkelijke minderheden hebben het niet bepaald gemakkelijk in Oost-Europese landen. Na een korte demonstratie van het orgel wordt de officiële akte van overdracht getekend. Daarna is er een kort Avondgebed en worden er twee avondliederen gezongen. Verder wordt er een Lofpsalm gelezen en zal het Onze Vader in het Pools en het Nederlands worden gebeden.

De voorganger uit Lodz en zijn vrouw behoren bij de afvaardiging en werken ook mee aan het Avondgebed. Waarschijnlijk mag de gemeente zelf zingen (dan is het een kort ‘Zingen in de Zuider’), maar zowel de gasten als de PKN-gemeente Sneek zorgen voor voorzangers

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden