Peiling onder inwoners van Heeg voor verlenging noodopvang asielzoekers

HEEG- Het college van burgemeester en wethouders heeft van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) het verzoek gekregen om de tijdelijke noodopvanglocatie aan It Eilân in Heeg na 1 mei 2023 met twee jaar te verlengen. Het COA wil graag op dezelfde manier als in de afgelopen anderhalf jaar opvang bieden aan vluchtelingen.

In Heeg worden sinds 1 november 2021 onder verantwoordelijkheid en begeleiding van het COA vluchtelingen opgevangen. De tijdelijke bewoners, voornamelijk gezinnen, zijn veelal in het bezit van een verblijfsvergunning en wachten op een woning ergens in Nederland. De noodopvang huisvest in de wintermaanden circa 180-190 vluchtelingen. In de zomermaanden zijn dit er ongeveer 100. De locatie combineert in die maanden de opvang met de oorspronkelijke recreatieve functie.

Inloopbijeenkomst voor inwoners Heeg en Osingahuizen

Op maandag 20 maart organiseert de gemeente een inloopmiddag en -avond voor inwoners. Zij zijn hierover geïnformeerd per brief. Er is ruimte om in gesprek te gaan met het COA ,de eigenaren van de accommodatie en de gemeente. Burgemeester Jannewietske de Vries: De mienskip fan Heech en omkriten hat de ôfrûne jierren hiel gastfrij west, dêr binne wy tige tankber foar. De situaasje op in soad plakken yn ‘e wrâld is instabyl en de flechtlingestream bliuwt tanimmen. Wy wolle it fersyk fan it COA dêrom ûndersykje.”  

Nadat is nagegaan hoe de inwoners van Heeg en omgeving denken over de verlenging, neemt het college een besluit over het verzoek van het COA.

Opvangplekken hard nodig

De behoefte aan opvanglocaties voor vluchtelingen en statushouders is groot. In het hele land is COA op zoek naar opvangplekken, zowel tijdelijk als permanent. De asielzoekerscentra hebben te maken met een grote toename van nieuwe asielzoekers. Statushouders verblijven vaak lange tijd in de AZC's doordat woningen beperkt beschikbaar zijn. Dit belemmert de doorstroming op de AZC's.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden