Openbare verhoren Raadsenquête Empatec

SNEEK- In de week van 11 tot en met 15 oktober zijn de openbare verhoren, onder ede, voor de Raadsenquête Empatec. De enquêtecommissie heeft ambtenaren en (oud-)bestuurders van de gemeente Súdwest-Fryslân en (oud-)medewerkers en (oud-)leden van de Raad van Commissarissen van de NV Empatec voor deze verhoren opgeroepen. Een aantal van de opgeroepen personen heeft aangegeven niet te willen meewerken aan de openbare verhoren.

Er zijn twaalf verhoren. “Wy komme no yn de folgjende fase fan ús ûndersyk”, zegt Pieter de Vries, voorzitter van de enquêtecommissie. “Om ús sa goed as mooglik ta te rieden op dizze iepenbiere ferhoaren hat de kommisje har dwaande hâlden mei dossierûndersyk folge troch in oantal petearen mei belutsenen en ekspêrts. Wy hawwe dat dien yn gearwurking mei de meiwurkers fan de twa ûndersyksburo’s dy’t ús stypje yn dit proses. De útkomsten fan de iepenbiere ferhoaren ferwurkje wy mei de konklúzjes fan it foarûndersyk yn ús einrapport. Dat rapport sille wy ein dit jier presintearje oan de gemeenteried.”

Verhoorschema

Maandag 11 oktober 12.30 – 14.00 uur 15.00 – 16.30 uur Mevr. J. Cijntje Mevr. L. Zwager Beleidsadviseur team Beleid Sociaal Domein Teammanager Ondersteuning Beleid Sociaal Domein a.i.

Dinsdag 12 oktober

13.00 – 14.30 uur

15.00 – 16.30 uur

17.00 – 18.30 uur Dhr. S.S. Kuipers Dhr. R. Admiraal Dhr. P. Zondervan Teammanager Financiën Concerncontroller Gemeentesecretaris

Woensdag 13 oktober

10.00 – 11.30 uur

12.30 – 14.00 uur Dhr. M.W. Offinga Dhr. E. van der Sluis Oud-wethouder Voorzitter Raad van Commissarissen Empatec

Donderdag 14 oktober

10.00 – 11.30 uur

15.00 – 16.30 uur Dhr. S. Tolsma Mevr. S.C. van Gent Oud-wethouder & portefeuillehouder Oud-wethouder & portefeuillehouder

Vrijdag 15 oktober

10.00 – 11.30 uur

12.30 – 14.00 uur

15.00 – 16.30 uur Dhr. F.J.R. Faber Mevr. G.R. Wielinga Mevr. J.A. de Vries Wethouder Wethouder & portefeuillehouder Burgemeester

Achtergrond

Op 8 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een raadsenquête naar Empatec. Op dat moment is er een enquêtecommissie ingesteld en in juni 2021 is er een gecombineerd team van twee onderzoeksbureaus aangetrokken om de enquêtecommissie te ondersteunen in het onderzoek.

De afgelopen maanden heeft de enquêtecommissie haar vooronderzoek verricht. Er zijn informatieverzoeken verzonden aan het college van de gemeente Súdwest-Fryslân, de GR Fryslân-West en de NV Empatec. De verkregen informatie is geanalyseerd en onderzocht. Ook zijn er gesprekken en interviews gehouden met betrokkenen en deskundigen om zo meer inzicht op het dossier te krijgen. Aan de hand van het vooronderzoek is er een lijst met personen gemaakt die de enquêtecommissie graag openbaar zou willen verhoren.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden