Open huis SkulpCafé Sneek

SNEEK- SkulpCafé Sneek, centrum voor leven met kanker, houdt op dinsdag 28 september van 18.45 uur tot 19.30 uur open huis.

Het SkulpCafé wil een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor mensen die zelf of in hun naaste omgeving te maken hebben (gehad) met kanker. Wekelijks kunnen zij op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur in het SkulpCafé in wijkcentrum De Schuttersheuvel in Sneek terecht.

In Nederland krijgen jaarlijks zo'n 118.000 mensen de diagnose kanker. In Friesland zijn dat er zo'n 4800. De diagnose kanker zet het leven van een patiënt op zijn kop. Maar ook zijn partner, kinderen en naaste omgeving heeft last van de gevolgen. Vaak is het lastig na een medische behandeling de draad weer op te pakken.

De Skulp Friesland biedt aandacht, ondersteuning, lezingen en informatie voor iedereen in Friesland die geraakt is. Ook is er professionele begeleiding met een psycholoog en zijn er coaching sessies en workshops.

Het doel is dat mensen die op zoek zijn naar een nieuwe balans in hun leven weer hun eigen kracht hervinden.

De Skulp valt onder het IPSO (Instellingen PsychoSociale Oncologie, de landelijke branchevereniging met meer dan 77 inloophuizen).

In Sneek zijn acht gastvrouwen opgeleid. Zij bieden een luisterend oor tijdens het wekelijks SkulpCafé, organiseren activiteiten en themabijeenkomsten voor mensen met deze levensbedreigende ziekte en hun naasten.

Bezoekers van het open huis zijn ook welkom bij de lezing Kanker, hoe kom je weer in je kracht. Deze begint om 19.30 uur.

Voor informatie zie www.deskulp.nl of stuur een mail naar info@deskulp.nl.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden