Ondertekening Convenant SúdwestWerkt door onderwijs, ondernemers en gemeente Súdwest-Fryslân

Foto Henk van der Veer

BOLSWARD/SNEEK- Het onderwijs, de ondernemers en de gemeente in Súdwest-Fryslân gaan, onder de naam van SúdwestWerkt, samenwerken aan het realiseren van een goed werkende arbeidsmarkt die voorbereid is op een toekomst met vergrijzing en ontgroening. De 3 O’s (overheid, onderwijs en ondernemers) geven met de ondertekening van het convenant vorm aan de samenwerking. Die ondertekening zal maandag 12 september Cultuurhistorisch Centrum De Tiid in Bolsward plaatsvinden

SúdwestWerkt fungeert als vliegwiel waarin de partijen samenwerken in de organisatie van bijeenkomsten en projecten. Deze samenwerking moet een aantrekkelijk en goed functionerende arbeidsmarkt creëren en behouden.

Ondertekening Convenant SúdwestWerkt door convenant partners:

- Gemeente Súdwest-Fryslân, dhr. Bauke Dam (foto

- Fryslân Werkt, dhr Henk Heijink

- ROC Friese Poort, dhr. Bas Daanje,

- CVO Zuid-west Fryslân, dhr. Anne Leijenaar

- RSG Magister Alvinus, dhr. Sixtus Haverkamp

- Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân, dhr. Keimpe van der Hoeven

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden