Nu ook Witte Anjer Perkje in het Wilhelminapark van Sneek

SNEEK- Vanmorgen is in het Koningin Wilhelminapark van Sneek tijdens een ceremoniële plechtigheid een gedenksteen onthuld die in een speciaal aangelegd Witte Anjer Perkje. Dat gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Jannewietske de Vries, wethouder Mark de Man en een vijftiental veteranen/militairen.

Voorafgaand aan de plechtigheid waren er in het Convenant toespraken die benadrukten hoe belangrijk het herdenken is op deze Veteranendag. Maarten Steenbeek, veteraan uit Sneek en initiatiefnemer om een Witte Anjer Perkje aan te leggen, verwoordde het doel van deze dag kernachtig: “Vrijheid is niet vanzelfsprekend!”

Het was Steenbeek die vorig jaar bij de gemeente Súdwest-Fryslân aanklopte omdat er tijdens de Veteranendag niet gevlagd werd in Sneek. Ambtenaar Griet van der Veen luisterde niet alleen naar de kritiek van de Sneker veteraan, die in Jordanië heeft gediend, maar vroeg hem of de gemeente meer voor de veteranen in de gemeente SWF kon betekenen. Van het een van kwam het andere, resulterend in de aanleg van het Witte Anjer Perkje.

De Witte Anjer is het symbool van verzet

In 2005 is de Witte Anjer in Nederland geïntroduceerd als uiting van waardering voor Nederlandse veteranen. De Witte Anjer was tijdens de Tweede Wereldoorlog één van de symbolen van verzet tegen de Duitse bezetter. De Witte Anjer kreeg door deze geschiedenis een bijzondere betekenis. Er zijn c.a. 660 veteranen woonachtig in onze gemeente en m.n. door de jonge veteranen wordt aan de gemeente Súdwest-Fryslân gevraagd meer aandacht te schenken aan zoals ze het zelf zien ‘vergeten groep’ burgers.

Veteraneninitiatief aanleg Witte Anjer Perkje (WAP)

Sinds augustus 2020 is de heer Leo Reawaruw aangesteld als ambassadeur voor de Nederlandse Veteranendag om het project ‘aanleg Witte Anjerperk (WAP)’ in de provincie Fryslân vorm te geven. In juni 2019 legde de gemeente Leeuwarden als eerste gemeente in Nederland een Witte Anjer Perkje aan. Dit speciale perk bloeit in de weken voorafgaand de Nederlandse Veteranendag (laatste zaterdag in juni). Het Nationaal Comité Veteranendag is sindsdien actief op zoek naar andere Nederlandse gemeenten om het voorbeeld van de gemeente Leeuwarden te volgen. Eén van de wensen van de ambassadeur is om een bloemenveld voor de veteranen aan te leggen in alle Friese Elfsteden.

Dat laatste werd door Reawaruw nog maar weer eens benadrukt en de ambassadeur voor de Nederlandse Veteranendag vond het in die zin dan ook goed om te horen dat burgemeester Jannewietske de Vries afgelopen morgen maar liefst zes van de 11 steden vertegenwoordigde.

“Dan zal ik zeker bij u terugkomen om het een en ander te regelen”, zei Reawaruw.

Beplantingsvoorstel

Douwe de Groot, beleidsadviseur groen, heeft een beplantingsplan gemaakt en daarbij een locatievoorstel van aanplant gedaan.

Doel

Door in te stemmen met de aanleg van een witte anjerperkje geeft de gemeente Súdwest-Fryslân een duidelijk signaal af waardering te hebben voor de veteranen woonachtig in de gemeente.

“Het initiatief voor de aanleg van een witte anjer perkje in onze gemeente wordt hiermee als symbool van erkenning en eerbetoon ervaren. Met de voltooiing van het anjerperkje is er een permanente herdenkwaardige plek voor nu en in de toekomst”, zo wist ook Griet van der Veen.

Esmée Westerhof

De vlag die vanmorgen in top ging werd door Esmée, dochter van Evert Westerhof die met anderen van de afdeling groen van de gemeente SWF voor zorgde dat het Witte Anjer Perkje er prachtig mooi bij ligt, overhandigd. Mooi dat in de persoon van Esmée de jeugd bij de plechtigheid betrokken werd.

Er is gekozen voor een mooi afgestemde gemengde beplanting van eenjarige planten die het hele jaar bloeien en die een natuurlijke steun geven aan de witte anjers. In dit plan zijn de kleuren van de Nederlandse vlag verwerkt.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden