Noodopvang asielzoekers locatie Heeg met een jaar verlengd

HEEG- De tijdelijke noodopvang locatie voor asielzoekers in de Waterherberg op It Eilân in Heeg wordt met een jaar verlengd, tot 1 mei 2023. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het verzoek van het COA in te willigen. Inwoners van Heeg zijn inmiddels geïnformeerd met een brief.

De noodopvang is toegestaan tot 1 mei 2023. In de zomerperiode van 1 mei tot 1 oktober 2022 is er plaats voor ruim 100 vluchtelingen. Na het vakantieseizoen wordt dit weer uitgebreid naar de huidige maximaal 170 plaatsen.

Gesprekken

Er zijn de afgelopen weken gesprekken gevoerd met zowel Plaatselijk Belang als de inwoners. De reacties gaven vertrouwen dat de verlenging van de tijdelijke noodopvanglocatie een verantwoorde keuze is. Burgemeester Jannewietske de Vries: "Nu de vluchtelingenstromen in Europa door de oorlog in Oekraïne op gang zijn gekomen is de nood om opvangcapaciteit alleen maar toegenomen. We zijn erg blij dat het dorp Heeg de verlenging steunt. Veel inwoners zetten zich ook in voor de noodopvang en dat is heel waardevol."

De samenstelling van de tijdelijke bewoners blijft hetzelfde. Het zijn voornamelijk gezinnen, in het bezit van een verblijfsvergunning. Ook blijft de locatie een dependance van het AZC in Sneek. Dat houdt in dat de leiding van Sneek ook de leiding van Heeg vormt. Het COA heeft beveiligingsorganisatie Trigion ingehuurd voor het beheer van het terrein.

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden