Nieuw boek Alex van Ligten: Bij de Jordaan: Jericho!

SNEEK- Onder bovenstaande titel (de slotwoorden van het bijbelboek Numeri) verschijnt binnenkort een nieuw boek van Alex van Ligten, met preken en artikelen over Numeri, door Van Ligten gekarakteriseerd als stiefboek. Want vergeleken met Genesis, Exodus en Deuteronomium in de christelijke traditie en Leviticus in de Joodse wereld komt Numeri er bekaaid af.

 

Van Ligten brengt de rijkdom van dit bijbelboek enthousiast over in zijn preken, en is in de achtergrondartikelen bezig met het ontdekken van een structuur in dit boek. Meer dan in enig ander bijbelboek staan hier verhalen, geboden, gedichten en richtlijnen voor de cultus uitbundig bij elkaar. Is het een opslagplaats voor overgebleven verhalen en restanten losse fragmenten, zoals sommige geleerden beweren? Of zit er een lijn in, een eigen geluid, een eigen boodschap?

Verrassende dingen

Van Ligten komt verrassende dingen aan de weet over de functie van de lange getallenlijsten in het boek, leest het verhaal van Balak en Bileam als wijsheidsliteratuur, en ontdekt de functie van de afwisseling tussen het reisverhaal van het volk en de hoofdstukken vol geboden. Dit alles met dank aan Frans Breukelman, die bij bijbelteksten altijd als vaste vraag placht te stellen: ‘Waarom staat dit hier en waarom staat het er en niet anders?’

De gevarieerdheid van het bijbelboek zelf wordt nog aangevuld met een paar verhalen in Woord-voor-woord-sfeer, over de slechts eenmaal genoemde bijbelfiguur On en over Balak en Bileam, die als ‘Bal en Billy’ in het Den Haag van 2021 verschijnen.

Vanwege de coronagevaren (die in het boek ook een plaats krijgen in enig gemopper over het niet te vermijden meezingverbod tijdens de kerkdiensten) is een feestelijke presentatie van het boek helaas niet mogelijk.

Het boek is te bestellen via het mailadres van onze uitgeverij, info@denyl.nl, en nadere informatie is te lezen op onze website www.denyl.nl

Het boek wordt fraai uitgegeven in een gebonden editie, telt 240 bladzijden en kost € 25 plus verzendkosten

 

 

 

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden