Negen woonstudio’s in centrum van Sneek

SNEEK - Op het Grootzand 51 en Scharnestraat 25 in Sneek worden negen woonstudio’s en een winkelruimte gerealiseerd. Het college van Súdwest-Fryslân besloot groen licht te geven voor de ontwikkeling van de plannen hiervoor. De plannen passen in het centrum van Sneek, waar wonen, werken en winkelen steeds meer samengaan. Op dit moment zijn er een winkel en twee woningen aanwezig in de panden.

Karakteristiek uiterlijk
In de plannen wordt rekening gehouden met het karakteristieke uiterlijk van de binnenstad. Het aanzien van de nieuwbouw moet dan ook aansluiten op de aangrenzende panden. De volgende stap is het maken van een ontwerp-omgevingsvergunning dat ter inzage wordt gelegd. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen dan hun zienswijzen kenbaar maken.

Súdwest-Fryslân blijft de mogelijkheden verkennen voor meer woningbouw in de gemeente. Dit betekent dat niet alleen in het centrum van Sneek wordt gewerkt aan het creëren van meer woongelegenheid. Ook gemeente breed worden de mogelijkheden bekeken om woningen te (her)bouwen. Het gaat niet alleen om (grote) projecten, maar ook initiatieven op kleinere schaal. Zo besloot het college in dezelfde collegevergadering nieuwbouw van een woning aan de Groenedijk in Sneek mogelijk te maken.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden