Negatief zwemadvies Aldegeaster Brekken opgeheven

OUDEGA SWF - Met ingang van woensdag 20 juli 2022 is het negatief zwemadvies voor zwemlocatie Aldegeaster Brekken in Oudega (Súdwest-Fryslân) ingetrokken.

Voor deze locatie gold vanaf 13 juli een negatief zwemadvies vanwege de aanwezigheid van blauwalgen. Als je met blauwalgen in contact komt heb je een verhoogde kans op jeuk, hoofdpijn, irritatie van ogen en slijmvliezen en maag- en darmklachten. Ondanks de verbeterde zwemwaterkwaliteit, wordt nog niet geheel voldaan aan de gestelde norm voor blauwalgen. Er bestaat nog steeds een gering gezondheidsrisico en daarom geldt vanaf 20 juli een waarschuwing voor blauwalgen.

Voor actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit kijk je op www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp voor iOS of Android. Je kunt ook bellen naar de zwemwatertelefoon van de provincie Fryslân (058) 292 56 50. Specifieke vragen kun je stellen per e-mail: zwemwater@fryslan.nl.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden