Naschoolse activiteiten bieden kinderen Thomas van Aquinoschool gelijke kansen

Foto aangeleverd door de gemeente SWF

SNEEK- Vanaf het nieuwe schooljaar start op de Thomas van Aquinoschool in Sneek een pilot met een naschools programma. In september kunnen alle kinderen van deze school meedoen aan activiteiten op het gebied van muziek, kunst, cultuur, sport en wetenschap. Na de reguliere lessen blijven de kinderen langer op school en gaan in groepjes of zelfstandig werken aan andere vaardigheden dan taal en rekenen. De gemeente stelt hiervoor €94.000 beschikbaar, verdeeld over 3 jaar. Het Old Burger Weeshuis draagt €75.000 bij.

Wethouder Petra van den Akker: “Een goed naschools aanbod kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verkleinen van leerachterstanden. Dit effect is vooral zichtbaar op plekken waar de achterstanden gemiddeld gezien groter zijn, zoals in de wijk waar deze school is gevestigd. Samen met Het Old Burger Weeshuis en de Thomas van Aquinoschool bieden we een variatie aan activiteiten op het gebied van muziek, kunst, cultuur, sport, natuur, techniek, robotica, ICT en persoonlijke ontwikkeling. Zodat de kinderen zich ook op deze vlakken kunnen ontplooien, want elk kind verdient gelijke kansen”, aldus de wethouder.

Positief effect op de schoolprestaties

Uit onderzoek blijkt dat uitbreiding van onderwijstijd en/of een volwaardig naschools programma de kansen van kinderen kan vergroten. Het heeft een positief effect op de schoolprestaties en vermindert uitval. Ook probleem- of risicogedrag kan afnemen en het zelfvertrouwen of gevoel van verbondenheid vergroot. Verlengde schooldagen worden niet altijd ingevuld met vakken als taal of rekenen. Er is juist vaak meer aandacht voor andere vaardigheden en ontwikkelingsaspecten van de leerlingen zoals culturele vorming, burgerschapscompetenties en werken aan zelfvertrouwen. Door de extra onderwijstijd aan deze verrijkende activiteiten te besteden, komt er binnen de reguliere lessen meer tijd vrij voor lees-, taal- en rekenontwikkeling.

De pilot loopt gedurende drie schooljaren. Regelmatig zal worden geëvalueerd om na te gaan of de naschoolse activiteiten inderdaad het gewenste effect hebben.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden