Mirjam Bakker en Erik Faber verlaten gemeentepolitiek SWF

SNEEK- De nu nog zittende maar niet terugkerende wethouders Mirjam Bakker (D66) en Erik Faber (GroenLinks) verlaten de gemeentepolitiek. Dat hebben ze in een brief aan burgemeester Jannewietske de Vries en de raad laten weten.

Mirjam Bakker

Mirjam Bakker (D66) verlaat gemeenteraad Súdwest-Fryslân Mirjam Bakker verlaat na 11 jaar de politiek in Súdwest-Fryslân. Bakker was vanaf het ontstaan van de gemeente afwisselend fractievoorzitter en wethouder namens D66. Nu ze na de verkiezingen niet terugkeert als wethouder kiest ze ervoor plaats te maken voor een nieuwe generatie D66-ers. Ook geeft ze aan dat ze ervaren heeft dat oppositie voeren als ex-wethouder voor haar lastig is. Bakker was namelijk eerder van 2014 tot 2018 wethouder en keerde toen terug in de gemeenteraad als fractievoorzitter. In 2020 werd ze vervolgens weer wethouder. Bakker: “In de raad moet je dan besluiten over zaken die je zelf hebt voorbereid. Ook ken je de belangen, de nuances en natuurlijk de organisatie zelf. Je staat als het ware nog heel lang met één been in het college.”

Opvolging

 Luuk Adema (27 jaar, Sneek) zal haar opvolgen in de gemeenteraad en Mare de Vries (34 jaar, Bolsward) zal zitting nemen in de commissie Boarger en Mienskip. Marieke Vellinga blijft fractievoorzitter.

Erik Faber

Om dezelfde reden verlaat ook Erik Faber de gemeentepolitiek en maakt middels onderstaande brief kenbaar.

“De uitslag van de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen betekent dat ik straks oud-wethouder ben in de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit heeft mede tot gevolg dat ik heb nagedacht over mijn toekomst en wijze van inzet voor GroenLinks. Daarbij heb ik voor mijzelf de vraag gesteld of het wijs is om als oud-wethouder zitting te nemen in de raad. Dit en mijn privé-situatie heeft tot gevolg dat ik besloten heb per 31 mei 2022 afscheid te nemen als raadslid van deze mooie gemeente.”

“Vanzelfsprekend zal ik mij namens GroenLinks blijven inzetten voor een menselijker, eerlijker en duurzamere samenleving. De noodzaak om hier snel zeer grote stappen in te zetten wordt helaas elke dag weer bevestigd en zal alleen maar toenemen als we nu niet echt ingrijpen.

Opvolging

Ik geef met alle vertrouwen het stokje door. GroenLinks heeft met Idske Koopmans als fractievoorzitter en met Edwin Cnossen twee geweldige raadsleden met visie, ambitie, gedrevenheid en verfrissend denken en doen.”
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden