Minisymposium Koninklijk Fries Genootschap en RUG Campus Fryslân: Politiek gewin gaat door de maag

LEEUWARDEN-De betekenis van voedsel en drank aan het Friese stadhouderlijk hof in de 17e en 18e eeuw Op donderdag 8 juni 2023 organiseert het Koninklijk Fries Genootschap/Keninklik Frysk Genoatskip in samenwerking met de RUG Campus Fryslân een duolezing door Iris Witzenburg en Herman van Vliet over de rol van voedsel en drank in de politieke cultuur van het Friese stadhouderlijk hof in de 17e en 18e eeuw.

Iris Witzenburg gaat in op haar onderzoek naar hoe de Friese stadhouder Willem Frederik rond 1650 probeerde zijn macht te vergroten door ook eten en drinken in te zetten. Een flesje wijn of een paar peren waren in die tijd niet alleen maar bedoeld om in culinaire zin van te genieten, daar zat meer achter. Witzenburg behaalde in 2022 haar master Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt nu als journalist bij Omrop Fryslân.

Herman van Vliet borduurt hierop voort door na te gaan hoe de culinaire cultuur aan het stadhouderlijk hof in de eerste helft van de 18e eeuw opbloeide. Via drie personen die aan het hof van Willem IV verbonden waren, een hortulanus, een chef-kok en een hofdame, laat hij zien hoe de stadhouder prestige ontleende aan een goede eetcultuur. Van Vliet behaalde in 2023 zijn master Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is ondernemer en houdt zich als passieboer bezig met het verkorten van voedselketens.

Programma

15:30 Inloop met koffie/thee

16:00 Opening door Joop Koopmans (voorzitter KFG)

16:10 Iris Witzenburg: Eten en politiek ging hand in hand bij Friese stadhouder Willem Frederik

16:40 Herman van Vliet: De eetcultuur aan het Friese stadhouderlijke hof van stadhouder Willem IV 17:10 Vragen en discussie

17:30 Sluiting en een drankje Plaats: Auditorium Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden Voertaal lezingen: Nederlands (in discussie ook Fries en Engels mogelijk) Aanmelding: vóór 5 juni 2023 via info@friesgenootschap.nl (toegang gratis)

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden