Ministerie BZK bezoekt Heeg vanwege programma aardgasvrije wijken

HEEG- Vrijdag 1 oktober bracht directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Chris Kuijpers een bezoek aan de Gemeente Súdwest-Fryslân. Op eigen verzoek ging hij in gesprek met energiecoöperatie Warm Heeg over de plannen om Heeg te verwarmen met aquathermie. Burgemeester Jannewietske de Vries verwelkomde directeur-generaal Kuijpers in het Heechhûs in Heeg, waar de kracht van Súdwest-Fryslân werd uitgelegd. Vervolgens maakte het gezelschap een wandeling door een stormachtig Heeg, waar speciale aandacht was voor een aantal unieke projecten in de gemeente die bijdragen aan de energietransitie.

Wethouder Erik Faber nam het gezelschap mee in de klimaatplannen van Súdwest-Fryslân: aquathermie; geothermie; waterstof; diverse ambitieuze plannen, waarvoor samenwerking met het rijk gewenst is, werden besproken. Faber is enthousiast over de verbindingen die gelegd zijn: “Als we samen met het rijk kunnen optrekken, zijn de vervolgstappen binnen handbereik”.

Aangezien het thema ‘wonen’ ook onderdeel uitmaakt van de portefeuille van de heer Kuijpers en ‘wonen’ en ‘aardgasvrij’ nauw met elkaar verbonden zijn, kwam ook de uitdaging op de woningmarkt uitvoerig aan bod. Wethouder Mark de Man ging het gesprek aan over dit complexe onderwerp in een gemeente met zoveel verschillende kernen. “We willen graag dat onze inwoners in hun eigen kern kunnen blijven wonen. Hiervoor is het nodig om slimme woonconcepten te ontwikkelen die in de huidige vraag kunnen voorzien, maar waarbij ook rekening gehouden wordt met veranderde woonvragen in de toekomst”, aldus Mark de Man.

De sfeer was ontspannen en productief. De frisse wind waaide niet alleen door Heeg maar ook door de inhoud. Concrete tips werden gegeven om het gezamenlijke doel sneller te bereiken. Ideeën werden uitgewisseld en plannen gemaakt voor samenwerking tussen verschillende overheden. Maar er was ook verwondering voor het zelf-organiserend vermogen van Súdwest-Fryslân en Heeg in het bijzonder. Directeur-Generaal Kuijpers was aangenaam verrast over de mate van participatie en de inzet van de Mienskip in Súdwest-Fryslân. “Het is bewonderenswaardig met hoeveel inzet en enthousiasme hier gewerkt wordt aan de verduurzaming”. benadrukt de heer Kuijpers.

Burgemeester Jannewietske de Vries kijkt tevreden terug op het bezoek van de directeur-generaal. “As grutste gemeente fan Nederlân yn termen fan oerflakte hawwe wy de saken op meardere mêden goed op oarder. Ik bin der grutsk op dat wy de direkteur-generaal sjen litte koene dat Súdwest-Fryslân al in ein op wei is yn ‘e enerzjytransysje.”, aldus de Vries.

Proeftuinen aardgasvrije wijken

Aanleiding van het bezoek is het Programma Aardgasvrije Wijken. Dit programma selecteert jaarlijks enkele zogenoemde proeftuinen die aanspraak kunnen maken op rijkssteun. Energiecoöperatie Warm Heeg dient samen met de gemeente Súdwest-Fryslân dit najaar een aanvraag in voor de derde ronde proeftuinen. Begin 2022 wordt bekend of Warm Heeg geselecteerd wordt en daarmee een stap dichter bij een aardgasvrij Heeg komt.

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden