Minder verkeer moet zorgen voor aantrekkelijkere binnenstad Sneek

Foto: Henk van der Veer

SNEEK - Om de binnenstad van Sneek veiliger en aantrekkelijker te maken, vooral voor voetgangers en fietsers, krijgt gemotoriseerd verkeer beperkingen opgelegd. De beperking is eerst op proef, voor een periode van een jaar. Na de zomer gaat de gemeente met omwonenden, ondernemers en belanghebbenden om tafel om de plannen te bespreken

In 2020 is in de Sneker binnenstad een onderzoek uitgevoerd om de verkeerstromen inzichtelijk te maken. Daaruit bleek dat er te veel verkeer door het centrum rijdt. Op wegen in de binnenstad zoals de Lemmerweg, Prins Hendrikkade, Singel en de Jousterkade rijden dagelijks ruim 10.000 motorvoertuigen.

Plannen maken met omwonenden
Met diverse partijen is onderzocht hoe de situatie kan worden verbeterd. Om minder verkeer door de binnenstad te laten rijden wil de gemeente op een aantal plekken en op bepaalde tijdstippen doorgaand verkeer beperken. Daarbij blijft de bereikbaarheid wel gegarandeerd.

Na de zomer worden omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden uitgenodigd om de plannen en mogelijkheden met elkaar de bespreken. Na deze bijeenkomsten zal de gemeente bepalen wanneer gestart wordt met de proef en hoe de effecten gemeten kunnen worden. Na de proefperiode worden de maatregelen geëvalueerd met de diverse partijen en volgt er een definitief verkeersplan.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden