Met Bert Natuur op excursie langs het Spoordok

SNEEK - Zaterdagochtend organiseerde Sichting Wijkbelangen Hemdijk een natuurexcursie, deels door de eigen wijk, maar vooral langs het Spoordok. De bekende Bert van Geel, alias Bert Natuur, nam de kinderen van de wijk mee en vertelde op geheel eigen wijze en met passie over al het moois wat er zoal aan natuur langs het Spoordok te vinden is. Maar aan de excursie deden niet alleen kinderen mee, ook raadsleden en wethouder Henk de Boer van gemeente Súdwest-Fryslân gingen mee ‘op avontuur met Meester Bert’, en dat was niet voor niets.

De wijkbewoners van De Hemdijk zetten zich namelijk al jaren in voor het behoud van het Spoordok dat grenst aan de wijk, een uniek natuurrijk gebied in de stad achter het station. De eigenaar is Prorail en zij doen niets met het Spoordok. Het gebied is daarom sterk verwaarloosd en dreigt dicht te slibben. Dat zou doodzonde zijn en als waterbergingsgebied voor de stad niet wenselijk. Het is een doorn in het oog voor de omwonenden, want het Spoordok is niet alleen een mooie groene en waterrijke omgeving, het kent ook een rijke historie.

Het natuurbelang werd ook afgelopen jaar weer eens onderstreept door de vogelwacht van Sneek, want het Spoordok was broedplaats voor de ijsvogel en ook de zeer zeldzame 'kwak' werd er waargenomen. Daarnaast is het gebied prachtig om te kanoën en mocht het weer eens kunnen, om te schaatsen.

Baggeren
Het Wijkbelang doet al jaren pogingen om tot een plan van aanpak te komen voor het Spoordok, samen met Prorail, gemeente SWF en Wetterskip Fryslân, maar de besprekingen lopen uiterst stroef. In ieder geval zou het gebied gebaggerd moeten worden. De excursies zaterdag van Bert Natuur waren daarom ook bedoeld om opnieuw en op een ludieke en educatieve manier aandacht te vragen voor de huidige situatie van het Spoordok. 

De kinderen van De Hemdijk kunnen in ieder geval terugkijken op een leerzaame ochtend met Meester Bert. Als het goed is, weten zij nu waarom de lucht blauw is, bomen groen, besjes rood en waarom mensen vroeger pissebedden aten. Maar de belangrijkste boodschap van Bert was bewustwording voor de natuur dichtbij huis, in de tuin, de eigen straat en de nabije omgeving. Want Freek Vonk die een krokodil vangt is natuurlijk leuk, heel spannend en mooie televisie, maar kennis en notie hebben van de natuur dichtbij huis is misschien wel veel belangrijker. En met die boodschap gingen ook de lokale politici weer naar huis.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden