Meer oog voor dementie in Súdwest-Fryslân

Foto aangeleverd

SNEEK- Ruim een kwart van de inwoners van Súdwest-Fryslân is ouder dan 65 jaar. Van deze 23.000 inwoners, heeft nu 1500 dementie. Dit aantal stijgt naar 2000 in 2025, blijkt uit een onderzoek van Alzheimer Nederland. Súdwest-Fryslân zet zich actief in om deze groeiende groep te ondersteunen en mee te laten doen in de samenleving. Daarmee hoopt de gemeente de meest dementievriendelijke gemeente in Noord-Nederland te blijven.

Wethouder Marianne Poelman benadrukt het belang van het ondersteunen van mensen met dementie: “Dementie komt steeds vaker voor. Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand in zijn omgeving met dementie, je opa, moeder of buurman. Het zorgen voor iemand met dementie kan erg zwaar zijn. Je staat soms dag en nacht klaar. Daarom is het zo belangrijk dat er goede ondersteuning is en dat naasten weten hoe ze kunnen omgaan met mensen met dementie. Als gemeente hebben we daar een belangrijke rol in”.

Dementievriendelijke gemeente

De gemeente heeft Alzheimer Nederland gevraagd om een Dementiescan uit te voeren. Deze nulmeting brengt in kaart hoe dementievriendelijk de gemeente nu is. In een dementievriendelijke gemeente weten inwoners dementie te herkennen en er op een goede manier mee om te gaan. Uit de scan blijkt dat Súdwest-Fryslân mooie stappen maakt, maar er is ook ruimte voor ontwikkeling. De gemeente gaat aan de slag met een plan van aanpak, een breder aanbod van trainingen over herkennen en omgaan met dementie, en de mogelijkheden voor respijtzorg worden uitgebreid. Respijtzorg is ondersteuning aan mantelzorgers. “Het zorgen voor iemand met dementie kan erg zwaar zijn, zowel emotioneel als lichamelijk. Je staat dag en nacht klaar voor iemand die je lief is.  Soms is het nodig dat de mantelzorger wordt ondersteund, om zelf even op adem te komen. Helaas zijn de wachttijden nu soms lang. Samen met het Netwerk Dementievriendelijk SWF gaan we aan de slag om die te verkorten ”, aldus wethouder Poelman.

Wat de gemeente nu al doet

Stichting Sociaal Collectief biedt al enkele jaren de gratis training ‘Goed omgaan met dementie’. Daarnaast organiseert Sociaal Collectief speciale Alzheimercafé ’s en mantelzorgcafés. Voor mensen met dementie is het belangrijk dat ze mee kunnen blijven doen, in het verenigingsleven of bij dagelijkse handelingen zoals boodschappen doen. Om verenigingen hierbij te helpen is er de subsidieregeling ‘Leve de Vereniging’ om activiteiten geschikt te maken voor mensen met dementie. Ook zijn er twee Odensehuizen in onze gemeente, in Bolsward en Sneek. Dit is een ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Marianne Poelman: “Iedereen kan mensen met dementie helpen. Zie je bijvoorbeeld dat het iemand niet meer lukt om naar de koffieochtend te gaan of om mee te doen tijdens de bridgeavond? Bied hulp, haal iemand op en kijk hoe iemand kan meedoen.”

 

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden