Marrekrite ‘Húskes’ binnenkort weer in gebruik

Foto Marrekrite

UITWELLINGERGA - De Húskes van recreatieschap Marrekrite liggen weer op hun plek. Mogelijk hebben de waterrecreanten ze al zien liggen. De Húskes kunnen nog niet gebruikt worden. Ter plaatse worden nog werkzaamheden uitgevoerd aan het afvoersysteem voor vuil water en aan de toiletten.

It Húske is een drijvend vuilwaterstation waar pleziervaarders gratis hun vuilwatertank kunnen legen. Er is ook een toilet aanwezig. De stations zuiveren het vuilwater ter plekke en lozen het schoon op het oppervlaktewater. De installatie werkt op energie van zonnepanelen en is daardoor zelfvoorzienend en duurzaam.

In het vaarseizoen liggen de Húskes bij het eiland Marchjepôle op de Tsjûkemar, bij de Noarder Alde Wei (tussen Joure en de Goaiïngarypster Puollen) en bij de Grutte Gaastmar. Met de inzet van de vuilwaterstations wil Marrekrite voorkomen dat vuilwater geloosd wordt in het oppervlaktewater en bevorderen dat de Friese meren schoon blijven. Overigens geldt er al sinds 2009 een lozingsverbod.

Vanaf 2017 zet Marrekrite de Húskes in als pilot. Met onder andere Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân werkt Marrekrite aan een toekomstbestendig plan voor de Húskes. Qua techniek bleken de Húskes nog enigszins kwetsbaar te zijn, waardoor er regelmatig sprake was storingen, hetgeen uiteraard vervelend is voor de gebruikers. De drie huidige Húskes lagen de afgelopen maanden dan ook voor onderhoud en wat technische aanpassingen op de wal.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden