Mark de Man VVD-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

SNEEK- Mark de Man wordt de lijsttrekker in de Gemeente Súdwest-Fryslân, voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

 

Mark de Man (34) woont in Easterwierrum en is sinds 2018 wethouder en derde locoburgemeester in Súdwest-Fryslân. Daarvoor was hij al jaren actief in de VVD, waaronder als fractievoorzitter van de VVD in Littenseradiel, dat met de herinrichting van 2018 is opgegaan in Súdwest-Fryslân. Hij was in die tijd werkzaam als advocaat.

Mark de Man is de afgelopen periode wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân met wonen, kapitaalgoederen, jeugd, toerisme en recreatie, handhaving en de Europese agenda in zijn portefeuille.

Hij heeft zich o.a. hard gemaakt voor goed onderhoud van de wegen, kades en openbaar groen. Ook zet hij zich in voor de jeugd (o.a. Cool Súdwest en de Kinderconferentie) en om de woningbouw een impuls te geven, wat hard nodig was gezien de huidige woningmarkt’.

De Man is verheugd over zijn benoeming als lijsttrekker en zeer gemotiveerd om de sterke positie die de VVD fractie had in de gemeenteraad de afgelopen periode verder uit te bouwen en zich in te zetten voor de thema’s die van belang zijn in de gemeente.

De partij gaat de komende tijd verder met het opstellen van de lijst van kandidaten voor de gemeenteraad en het verkiezingsprogramma.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden