Lunchconcerten in de Martinikerk

SNEEK-In juli en augustus zijn er op vrijdag van 12:30 uur tot 13:00 uur weer lunchconcerten in de Martinikerk. Het eerste concert is op vrijdag 2 juli. Alle concerten worden gegeven door Bob van der Linde, de organist van de Martinikerk.

De concerten zijn gratis toegankelijk, er is een collecte na afloop. Verzoeknummers zijn weer welkom. Dit kan via mailadres het kerkmuziek@pknsneek.nl

Op vrijdag 23 juli is er een bijzonder lunchconcert. Dan wordt in het Oosterkoor van de Martinikerk cantate 82 Ich habe Genug, van J.S. Bach uitgevoerd. Christel van Bockxsmeer zingt de Sopraan solo, Erwin de Ruijter speelt traverso (dwarsfluit), en Bob van der Linde speelt op het koororgel de orkestpartij.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden