Foto Jolanda Siemonsma Fotografie

SNEEK- De afgelopen jaren heeft kapsalon De Kap* acties ontplooid voor de Stichting Haarwensen. Elk jaar lag de lat hoger, tot vorig jaar de coronamaatregelen roet in het eten gooiden. Maar dit jaar ligt de lat wel erg hoog; het streefbedrag staat maar liefst op € 15.000,00!

Dit jaar wijkt de actie van kapsalon De Kap af van voorgaande jaren. Geen activiteiten in en rond de kapsalon, maar een sponsorwandeling. Claudia Pool en Jan Feenstra gaan op vrijdag 3 en zaterdag 4 september lopen voor de Stichting Haarwensen: 100 kilometer in 23 uur. Maar zij lopen niet alleen. Elk uur kunnen 5 lopers meelopen tegen een inbreng van € 50,00 per uur. Behalve een leuk sponsorbedrag levert dit voor Claudia en Jan telkens nieuwe gezichten, maar vooral ook nieuwe gespreksstof op. Er wordt de hele nacht doorgelopen, waarbij fietsers met hun verlichting voor de veiligheid zorgen en met muziek voor de nodige sfeer.

Deze actie kan uiteraard alleen slagen als er voldoende meelopers zijn. Meld je daarom snel aan via lopenvoorhaarwensen@gmail.com. Ook donateurs kunnen zich hier melden.

Maar ook degenen die niet meelopen kunnen een steentje bijdragen, want er moet natuurlijk meer geld binnengehaald worden. Dat kan door geld te doneren in de kapsalon en/of een pop te kopen in de kapsalon of bij IJssalon Noccio. Ook losse Poiesz-zegels en volle zegelboekjes zijn van harte welkom; inleveren bij de Kap. Bovenstaand mailadres kan ook gebruikt worden voor het stellen van vragen of voor andere aangelegenheden. Deze actie kan gevolgd worden via Facebook en Instagram, waarbij via de doneerknop ook gedoneerd kan worden (via boa geef.nl).

Het streefbedrag van deze actie is gesteld op € 15.000,00, een echte uitdaging. Als dit bedrag gehaald wordt betekent dit dat 10 haarwensen vervuld kunnen worden: 1 pruik per 10 kilometer! Het zou een geweldig resultaat zijn.

De activiteiten zijn inmiddels al van start gegaan en dat leverde per 1 juni al een tussenstand op van €1.986,60, een hoopvol begin.

Ook kinderen kunnen een steentje bijdragen door het inleveren van statiegeldflessen bij de supermarkt en het bonnetje in te leveren bij de kapsalon. En…wie de meeste bonnen inlevert wint een seizoen lang gratis ijs van IJssalon Noccio in 2022, een geweldige stimulans om je extra in te zetten voor ‘Lopen voor haarwensen’.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden