Letselschade verhalen na een bedrijfsongeval

INGEZONDEN - Jaarlijks gebeuren er duizenden bedrijfsongevallen in Nederland. Vaak gaat het om licht letsel als wat tijdelijke pijnklachten of kortdurende nekklachten. 

Maar niet zelden is er ook sprake van ernstig letsel. Soms kan een bedrijfsongeval zelfs hersenletsel, een dwarslaesie, amputatie of ander zwaar letsel tot gevolg hebben.

Met name bij ernstig letsel kan er sprake zijn van schade. Als er bij een ongeval sprake is van schade dan wordt dit letselschade genoemd. Een werkgever is hiervoor op grond van de wet in de meeste gevallen aansprakelijk.

In dit artikel leest u wat u kunt doen als u slachtoffer bent van een bedrijfsongeval in Friesland en welke schade u kunt verhalen.

Letselschade door bedrijfsongeval

Een ongeval ontstaat in een “split second’ en zo is het ook op het werk. Een moment van afleiding, een defecte machine of een andere medewerker maakt een fout als gevolg waarvan letsel bij een collega ontstaan.

In de wet staat dat werkgevers er voor moeten zorgen dat de werkplek veilig is. Dit houdt in dat machines veilig moeten zijn, er voldoende en duidelijke instructies gegeven moeten worden en de werkvloer zelf ook veilig moet zijn. Tenslotte is op grond van de wet toezicht op het werk vereist.

Helaas voldoet de werkplek in veel gevallen niet aan de daaraan in de wet gestelde eisen. Niet zelden zijn machines niet veilig door gebrekkig onderhoud en is een vloer glad. De werkgever is dan aansprakelijk voor de schade die door het bedrijfsongeval geleden wordt.

Een werkgever is ook aansprakelijk voor letselschade als deze wordt toegebracht door een medewerker. Hiervan is sprake als een collega slachtoffer wordt van een fout van een medewerker van de werkgever. Dit gebeurt nog als eens in de praktijk. Bij samenwerken worden fouten gemaakt. De medewerker die het letsel toebrengt is dan niet zelf aansprakelijk voor de letselschade van het letselschadeslachtoffer, maar zijn of haar werkgever. Dit wordt werkgeversaansprakelijkheid genoemd.

Letselschade claimen na bedrijfsongeval

Voor het verhalen van letselschade dient de werkgever aansprakelijk gesteld te worden. Omdat dit niet eenvoudig is, staat in de wet dat u recht heeft op kosteloze rechtsbijstand van een letselschade advocaat of letselschade jurist.

De enige voorwaarde voor gratis rechtsbijstand is dat er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid. In de praktijk is hiervan snel sprake. Een letselschade slachtoffer kan in Nederland daarom meestal aanspraak maken of kosteloze rechtsbijstand bij een bedrijfsongeval. U kunt hierbij kiezen uit een letselschade advocaat Amsterdam of andere plaats in Nederland.

Letselschade posten

Een letselschade claim bestaat uit allerlei letselschade posten. Er zijn 2 hoofdgroepen schadeposten: materiële schadeposten en smartengeld. Bij materiële schade kan ten eerste gedacht worden aan schade door arbeidsongeschiktheid. Dit wordt inkomensschade genoemd. Andere materiële schadeposten zijn reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp, opvangkosten van kinderen en kosten gemaakt in het ziekenhuis.

Naast materiële schade is er bij een bedrijfsongeval recht op smartengeld, ook wel immateriële schade genaamd. Smartengeld is een vergoeding voor pijnklachten die door een bedrijfsongeval zijn ontstaan. Daarnaast is smartengeld een vergoeding voor angstklachten die zijn ontstaan door het ongeval op het werk, boosheid, verdriet en littekens die door het letsel zijn achtergebleven. Maar ook psychische klachten worden vergoed door middel van het smartengeld.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden