Leonie & Mona van Cool Súdwest overhandigen graffitispandoeken aan wethouder Mark de Man

Foto Henk van der Veer

SNEEK-Vanuit het preventieprogramma Cool Súdwest zijn wintergames georganiseerd voor jongeren. Tijdens deze wintergames werden culturele en sportieve activiteiten georganiseerd met als doel zinvolle vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling voor jongeren in Súdwest-Fryslân.

 

Eén onderdeel hiervan was het ontwikkelen van creatief talent en onder begeleiding van een graffitikunstenaar die verbonden is aan het Cultuur Kwartier Sneek, hebben jongeren spandoeken gemaakt. Met deze spandoeken, die expliciet gemaakt zijn voor inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân, willen ze hun mede-inwoners een hart onder de riem steken.

Op het Waltaplein

De spandoeken hangen inmiddels in het gemeentehuis op het Waltaplein en vanmiddag werden de spandoeken symbolisch overhandigd door 2 jongeren,  aan wethouder Mark de Man. De talentvolle jonge kunstenaars zullen toelichten wat ze precies gemaakt hebben. Met de overhandiging van de spandoeken sluit Cool Súdwest de wintergames officieel af en maken ze zich op voor de summergames.

 

UPDATE- De genoemde leerlingen, zijn leerlingen van de ISK in Sneek en ze hebben dit gemaakt tijdens Meikans bij Samenwerkingsverband Fultura, in samenwerking met Cool Sudwest. Ere wie ere toekomt!

 Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden