Leerlingen dachten mee over ontwerp: Logo voor Koningin Wilhelminaschool

SNEEK- Op woensdag 11 mei werd een eigen logo onthuld op de gevel van het prachtige monumentale pand van de Koningin Wilhelminaschool in Sneek. Nadat schooldirecteur Klaas Jan Visser en locatie leider Jildou Algra-Kuiper de aanwezigen hadden toegesproken, werd de openingshandeling verricht door leerlingen, die zelf actief hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het beeldmerk. Het team van de school, ouders en belangstellenden reageerden met een enthousiast gejuich op de onthulling van het logo.

Ideeën leerlingen als uitgangspunt Al een tijdje geleden kwam een groep van 8 creatieve bovenbouwleerlingen diverse malen bijeen. Samen met juf Joke en de stafmedewerker communicatie van Palludara werd er gebrainstormd. Wat moesten de uitgangspunten worden van het logo van de school? Indy, Noa, Melano, Otis, Anna, Ruben R., Sharon en Odillia brachten allerlei punten naar voren.

Koninklijk

Zaken die van toepassing zijn op ‘hun’ school werden genoemd zoals samenwerken, respect voor elkaar, het voelt fijn en veilig, we hebben een kroon nodig (want koninklijk!), de loper (die altijd op school wordt uitgerold wanneer we iets te vieren hebben) hoorde er ook bij en de W van Wilhelmina, maar ook van welkom. Na een aantal malen samen te zijn geweest voegde grafisch ontwerper Jeroen Deen uit IJlst zich bij de groep. Hij ging onder meer in gesprek over kleuren en vormen. Zo ontstond er een steeds duidelijker beeld van het logo. Jeroen legde diverse voorstellen voor en uiteindelijk werd er anoniem gekozen voor het nieuwe beeldmerk.

Gezonde School met watertappunt

Na de onthulling van het bord op de gevel verhuisde het gezelschap naar het sfeervolle schoolplein. Hier werd door de ‘ontwerpleerlingen’ een aluminium uitsnede van het logo onthuld dat op het schoolhek zal worden bevestigd. Dit gebeurde naast het kersverse watertappunt op het plein, dat past bij deze school met het stempel ‘Gezonde School’. Als attentie kregen alle leerlingen een prachtige waterfles met het logo van de school en was er een toepasselijk taartje voor alle aanwezigen.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden