Koninklijke Onderscheiding voor Bert Altenburg in Súdwest-Fryslân

Bert Altenburg
Foto: Jelly Mellema

BOLSWARD - Burgemeester Jannewietske de Vries heeft vrijdagavond tijdens het 110-jarig jubileum van Stichting De Friese Elfsteden Rijwieltocht een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Bert Altenburg uit Bolsward. De heer Altenburg is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

De 65-jarige Bert Altenburg zet zich al meer dan 40 jaar bestuurlijk in voor Stichting De Friese Elfsteden Rijwieltocht en de MINI-elfstedentocht. Daarnaast was hij een zeer actief bestuurslid bij de Vereniging Sneeker Zakenlieden en Vereniging Ondernemend Bolsward en was hij vrijwillig actief bij de organisatie van de profronde Eneco Tour/Binck Bank Tour te Bolsward.

De 'staat van dienst' van Bert Altenburg:

  • Vanaf 1981 Bestuurslid van Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht
  • Vanaf 1981 Eindverantwoordelijke bij Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht/MINI-elfstedentocht
  • Vanaf 2007 Vicevoorzitter en lid van het dagelijks bestuur van Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht
  • In 2015, 2016 en 2019 Vrijwilliger bij Stichting 2015 (Eneco Tour en Binck Bank Tour)
  • Van 2004 tot 2017 Bestuurslid van Vereniging Sneeker Zakenlieden (nu Vereniging Ondernemend Sneek)
  • Vanaf 2012 Vrijwilliger bij Vereniging Ondernemend Bolsward/Bolswarder Activiteiten Commissie (BAC)
  • Was vrijwilliger bij Voetbalvereniging RES te Bolsward
  • Was vrijwilliger bij Tennisvereniging de Drie Posten te Bolsward

In GrootBolsward-IJsselmeerkust staat deze maand een interview met Bert Altenburg.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden