Koning opent De Tiid: ‘Voor Bolsward is de cirkel nu rond’

Foto Omrop Fryslân, Onno Pier Falkena

BOLSWARD- Zo'n 500 Bolswarders verwelkomden dinsdagochtend koning Willem-Alexander bij De Tiid. De koning heeft het nieuwe cultuurhistorisch centrum geopend.

 

De koning is niet alleen verwelkomd door de honderden Bolswarders, maar ook door burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân en commissaris van de koning Arno Brok.

Direct na zijn aankomst kreeg de Koning een rondleiding, en hij sprak met omwonenden, bouwers en geldschieters.

Doordat de gemeente Bolsward door de herindeling van 2011 opging in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân, verloor het stadhuis zijn functie. Het monumentale gebouw is gerestaureerd en omgevormd tot een ontmoetingsplaats.

In De Tiid komt een museum, archief, gemeenteloket, bibliotheek en een café. Ook VVV Bolsward heeft er een plek gekregen. Het heeft daarmee verschillende functies.

Het gemeentearchief zit al een tijdje op zijn nieuwe plaats. Niet alleen het archief van Súdwest-Fryslân wordt er bewaard, maar ook een deel van de papieren van De Fryske Marren gaat naar de depotruimte.

Volgende week gaat De Tijd voor het eerst open voor het publiek.

Bliksembezoek

Het koninklijke bezoek aan Bolsward duurt ongeveer een uur. 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden