Sneekweek ‘nieuwe stijl’ een stap dichterbij

Kom jij het bestuur van de Stichting Sneekweek versterken?

SNEEK - De stichting heeft als kerndoel het jaarlijks organiseren van Sneekweek activiteiten met inschakeling van zoveel mogelijk lokaal betrokkenen en het geven van sturing aan al de activiteiten die daarvoor bevorderlijk of vereist zijn. 

Op 9 november jl. stemden de leden van de Vereniging Ondernemend Sneek unaniem in met de projectaanvraag uit het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân om een bedrag van vijftigduizend euro subsidie toe te kennen aan de stichting Sneekweek in oprichting. In Theater Sneek konden leden stemmen op verschillende projecten, de stichting Sneekweek kreeg als enige 100% van de stemmen. 

Afgelopen zomer ondertekenden de betrokken partijen gezamenlijke het ambitiedocument toekomstbestendige Sneekweek. In het najaar is er door vertegenwoordigers van de gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Uit in Sneek, Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Sneek Promotion en Vereniging Ondernemend Sneek hard gewerkt aan het vertalen van deze ambities. Het resultaat; een breed gedragen strategisch plan. 

Om Sneekweek 2.0 naar een hoger niveau te tillen is samenwerking van groot belang.  Deze samenwerking wordt geborgd in de nieuw op te richten stichting, waarbij de voornaamste rol van de stichting ligt in het verbinden van alle partijen met als resultaat de uitvoering van het gedragen plan voor een toekomstbestendige Sneekweek. Voor het bestuur van de stichting zijn wij per direct op zoek naar 3 bestuursleden, te weten een voorzitter,  een penningmeester en een secretaris. De stichting bestaat uit een (nog te werven) directeur-bestuurder en een Raad van Advies. 

Naast een bijdrage van de ondernemers is er ook een subsidieaanvraag bij de gemeente Súdwest-Fryslân ingediend. Een gemeentelijke bijdrage is cruciaal voor de uitvoering van het nieuwe beleid en de voorbereiding van Sneekweek ‘nieuwe stijl’ in 2022 en de komende tien jaar.

HEEFT U INTERESSE IN DEZE FUNCTIE, STUUR DAN UW CV EN MOTIVATIE UITERLIJK 2 JANUARI 2022 NAAR SNEEKWEEK@SNEEK.NL

Klik hier voor meer informatie!
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden