‘Kinne wy hjir ek in klip fan meitsje?’

Wim Beckers en Marrit Kooijenga
Foto Truida Sluiman

HEEG/WITMARSUM- “Soe it ek mooglik wêze om fan it liet ‘De lêste jûn’ in fideoklip te meitsjen? Met deze vraag kwamen Amarens Hofstra en Marrit Kooijenga bij tekstschrijver/componist Wim Beckers. Beckers hoefde niet lang na te denken en zei tegen de beide dames “Ik kin neat tasizze fansels, mar ik wol it wol probearje!”.

 

Zogezegd en dus ook gedaan, werden er subsidies aangevraagd, het lied opgenomen in de studio, werden op 3 september jl. in Heeg de filmbeelden opgenomen en is de clip vanaf 1 november te bewonderen via het YouTube kanaal ‘Witmarsum in beeld’: https://www.youtube.com/watch?v=p67BVPrV17g.

Het was de bedoeling om de clip in 2020 te realiseren, echter door corona moest dit worden uitgesteld. ‘De lêste jûn’ is een lied dat onderdeel uitmaakte van het theaterstuk ‘Wy jouwe gjin krimp’. Dit stuk werd in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 geschreven en werd in november 2018 totaal 7 maal voor evenzoveel uitverkochte zalen opgevoerd. Amarens Hofstra en Marrit Kooijenga maakten deel uit van de dansgroep, die meedeed aan het theaterstuk .

Theatrale workshops

Naast het theaterstuk bestond ‘Wy jouwe gjin krimp!’ uit een aantal theatrale workshops en het lesprogramma ‘Jimp de krimp’ wat op beide basisscholen werd uitgevoerd. Het doel was om de krimp ook eens van een andere kant te benaderen. Namelijk niet als een bedreiging maar als een kans. Er is getracht om daarbij zoveel mogelijk jongeren te betrekken en dat is gelukt. Al met al was ‘Wy jouwe gjin krimp’ een onvervalst en succesvol Mienskipsproject.

En nu precies 4 jaar later is er een videoclip, waar de beide danseressen in 2018 al vroegen. Aan de clip werkten naast de danseressen o.a. ook leden van de koren ‘Scheppingsgave’ en het Popkoor Witmarsum, een drietal acteurs en zangeres Yvonne Sieperda mee (ook al deelnemers aan het theaterstuk). De clip werd opgenomen door de Witmarsumer filmer Gerke Terpstra. Al met al een op en top Mienskipsproject; een waardige legacy van Culturele Hoofdstad 2018.

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden