Kerstmarkt en Heel Sneek zingt kerstliederen gaat wederom niet door

SNEEK- “Van 2016 t/m 2019 hebben we in december de kerstmarkt en de drukbezochte “Heel Sneek zingt...kerstliederen” in de prachtige en sfeervolle Sint Martinuskerk aan de Singel in Sneek georganiseerd. Vorig jaar zijn deze 2 evenementen niet doorgaan i.v.m. corona. In 2021 zouden we met veel zang en muziek voor de 5e keer (en dus het eerste lustrum) dit feest gaan vieren. Echter met spijt in ons hart moeten we ook dit jaar weer besluiten om deze 2 evenementen op zaterdag 11 december 2021 NIET te laten doorgaan”, aldus Renate Dümmer, Kees Poiesz en pastoor Peter van der Weide.

 

“De nieuwe coronamaatregelen nopen ons tot dit besluit. Achter de schermen zijn orkesten en koren al wekenlang bezig met oefenen, er worden nieuwe arrangementen geschreven etc.etc. Daarnaast is de gedachte achter de Kerstsamenzang juist om met elkaar samen te zijn en samen te zingen. En dat zijn nu juist de dingen die we samen niet mogen doen. Als organisatie willen wij natuurlijk geen enkel risico nemen hoe verschrikkelijk wij ons besluit ook betreuren. Maar het is helaas niet anders want gezondheid staat voorop.”

“We hebben er nog diep over nagedacht om in afgeslankte vorm dit gebeuren door te laten gaan, maar dan zouden we geweld doen aan de ‘geest’ van dit gebeuren en ook heel veel mensen tekort doen. We hopen en gaan er toch wel een beetje vanuit dat in 2022 de wereld weer wat rustiger is geworden en dat we eindelijk kunnen uitzien naar het 1e lustrum van de kerstmarkt en Heel Sneek zingt...kerstliederen op zaterdag 10 december 2022. Dus noteer de nieuwe datum alvast in uw agenda: zaterdag 10 december 2022. Uiteraard D.V.!
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden