Kerkdienst PKN Sneek met medewerking van Cantorij 'Instemming'

SNEEK - Op zondag 22 januari werkt Cantorij 'Instemming' mee aan de dienst van PKN Sneek in de Oosterkerk.

Het is een avondmaalsdienst waarin ook enkele fraaie liederen worden gezongen, die niet voorkomen in het Liedboek voor de Kerken. De dienst begint om 10.00 uur.

Deze maand is enigszins bijzonder voor de Cantorij, ze bestaat in januari precies 45 jaar met nog steeds de eerste dirigente: Grietje Dam-Riemersma.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden