Kerkbanken uit de Martinikerk te koop

SNEEK- De verbouw en renovatie van de Martinikerk in Sneek is in volle gang. Een aantal kerkbanken zullen niet terugkeren. Deze worden nu te koop aangeboden.

Als u belangstelling heeft, graag contact opnemen met de koster/beheerder. Dat kan door een mailtje te sturen naar koster.beheerder@pknsneek.nl
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden